อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผ้าไหมมัดหมี่ ลายดาวล้อมเดือน

 

i love kku   

http://esanwisdom.kku.ac.th/esandb/th/

 ผ้าไหมมัดหมี่ จังหวัดขอนแก่น

 

             350419350421

 

ประวัติความเป็นมา

                   ประวัติความเป็นมาของลายผ้า ลายดาวล้อมเดือน จินตนาการจากกลุ่มดาวบนท้องฟ้า ทำให้เกิดเป็นลวดลายลงบนผืนผ้า โดยการนำเอาลายหมากจับ มัดเป็นวงล้อมรอบโคมห้าเป็นชิ้นงานหนึ่งที่เรียบง่าย ตั้งอยู่เลขที่172 ถนนแจ้งสนิท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ตั้งอยู่ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สีของผ้าชิ้นนี้ สีเทา เป็นลวดลายดาวล้อมเดือนที่ประยุกต์จากลายหมากจับสีน้ำเงินหนามหมากจับสีน้ำตาลทอง สลับกับลวดลายโคมห้าสีชมพูอ่อน และมีโคมห้าสีม่วงขลิบชมพูวางสลับกันดูแปลกตาสวยงามเหมือนดวงดาวกระจายเต็มท้องฟ้า ซึ่งสีที่ใช้ย้อมเป็นสีธรรมชาติ การย้อมสีแต่ละครั้งจะได้สีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการปริมาณหรือขนาดของวัสดุที่ใส่ลงไป หรือสภาพอากาศ ฯลฯ ซึ่งควบคุมให้ได้สีตามต้องการได้ค่อนข้างยากมาก ดังนั้น จึงกล่าว ได้ว่าผ้าไหมมัดหมี่สีนี้ จะมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น เพราะถ้าสั่งย้อมสีเดิมก็จะไม่สามารถย้อมได้เหมือนสีเดิมในครั้งแรกอีกเลย ผู้ที่ได้ครอบครองจึงเกิดความภาคภูมิใจ  

 

                                                          350422

ลักษณะของลวดลาย

                ลายดาวล้อมเดือน เป็นลายมัดหมี่ที่ประยุกต์จากความสวยงามของดวงดาวบนท้องฟ้า โดยมีลวดลายหมากจับสีน้ำเงินหนามหมากจับสีน้ำตาลทอง สลับกับลวดลายโคมห้าสีชมพูอ่อน และมีโคมห้าสีม่วงขลิบชมพูวางสลับกันดูแปลกตาสวยงามเหมือนดวงดาวกระจายเต็มท้องฟ้า เชิงผ้าเป็นรูปผีเสื้อดอกไม้สีม่วงอมชมพู ขลิบเหลืองทองหนวดสีทองจัดวางอย่างเป็นระเบียบสวยงาม อยู่ระหว่างเส้นลายสี่เหลี่ยมสีเทาสลับเหลืองทองเหนือเส้นบนเป็นรูปภูเขาสีม่วงตัดขอบสี ทองมีลายหมากจับและลายโคมห้าเป็นองค์ประกอบอย่างสวยงาม  

 

 

บรรณานุกรม

ผ้าไหมมัดหมี่ลายดาวล้อมเดือน สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 จาก, http://www.m-culture.in.th/album/

 

ผ้าไหมมัดมี่ ลายขาเปีย

i love kku

http://esanwisdom.kku.ac.th/esandb/th/

              ผ้าไหมจังหวัดขอนแก่น

    kha1

 

                ประวัติความเป็นมาของลายผ้า :ลายขาเปีย (Kha-pia ) หมี่ขาเปียจะมีลักษณะรูปไขว้ ซึ่งแรงบันดาลใจจะมาจากการที่คนเฒ่าคนแก่นั่งทำงาน โดยจะใช้เครื่องมือในการทำปอยฝ้ายที่มีลักษณะเป็นไม้ไขว้กันเลยนำมาประยุกต์ทำเป็นลายหมี่ :: ในลายจะประกอบด้วยหมี่โคมห้า มัดหมี่เปาะเดียวให้เป็นตา

               ลักษณะของลวดลาย :ลายขาเปีย (Kha-pia ) เป็นลวดลายไขว้กันระหว่างสีเขียวกับสีฟ้าของเครื่องมือในการทำปอยฝ้าย และมีลายโคมห้ามัดเป็นตาสีฟ้าดูสดใสสว่างตาตกแต่งด้วยโคมห้าสีฟ้าอมเขียวเป็นองค์ประกอบที่จัดวางอย่างสวยงามลงตัว

              เชิงผ้า :เชิงผ้าเป็นลวดลายโคมห้าสีเขียวอมเหลืองจัดวางอย่างเป็นระเบียบ อยู่ระหว่างแถบสีฟ้าสลับเขียว บนแถบด้านบนเป็นรูปภูเขาสีเขียวสวยงามสีของ

kha2

ผ้าไหมมัดมี่ ลายขาเปีย

ผ้าชิ้นนี้ :ผ้าชิ้นนี้สีน้ำตาลอมแดง ตกแต่งด้วยลวดลายไขว้กันระหว่างสีเขียวกับสีฟ้าซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำปอยฝ้าย และมีลายโคมห้ามัดเป็นตาสีฟ้าจัดวางเป็นองค์ประกอบอย่างสวยงามทำให้ดูสดใส ซึ่งสีที่ใช้ย้อมเป็นสีธรรมชาติ การย้อมสีแต่ละครั้งจะได้สีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการปริมาณหรือขนาดของวัสดุที่ใส่ลงไปหรือสภาพอากาศ ฯลฯ ซึ่งควบคุมให้ได้สีตามต้องการได้ค่อนข้างยากมาก ดังนั้น จึงกล่าว ได้ว่าผ้าไหมมัดหมี่สีนี้ จะมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น เพราะถ้าสั่งย้อมสีเดิมก็จะไม่สามารถย้อมได้เหมือนสีเดิมในครั้งแรกอีกเลย ผู้ที่ได้ครอบครองจึงเกิดความภาคภูมิใจ

บรรณานุกรม

 ความเป็นมาของลายผ้า สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 จาก, http://www.m-culture.in.th/album/

ผ้าไหมมัดหมี่ ลายหมากจับกงเก้า

 

http://esanwisdom.kku.ac.th/

                ลายผ้าไหม จังหวัดขอนแก่น

                  ลายหมากจับกงเก้า

                          

          ผ้าไหมมัดหมี่ ลายหมากจับกงเก้า จัดแสดงอยู่ที่ศาลาไหมไทย วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

          ตั้งอยู่เลขที่172 ถนนแจ้งสนิท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ตั้งอยู่ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมาของลายผ้า

            ลายหมากจับกงเก้า  เป็นลายโบราณดั้งเดิมที่เกิดขึ้นจากต้นพืช (หญ้า) ที่เกิดในธรรมชาติ เวลาเดินผ่านดอกหมากจับจะเกาะติดแน่นตามเสื้อผ้า จากการสังเกตรูปลักษณะที่มีความสวยงามในตัวของมันเอง จึงได้นำมาทำเป็นลายบนผืนผ้า เกิดเป็นลายเล็กๆ สวยงามใส่ไม่เบื่อง่าย :: ในลายผ้าจะประกอบด้วยจี้เพชรและโคมห้าเป็นองค์ประกอบ

ลักษณะของลวดลาย 

           ลายหมากจับกงเก้า ประกอบด้วยลวดลายหมากจับเล็ก ๆ สีขาวนวล วางกระจายอยู่ระหว่างลายจี้เพชรสีแดงไส้สีชมพูขาวสว่างสดใสและลวดลายโคมห้าสีม่วงไส้สีขาวนวลจัดวางเป็นองค์ประกอบสวยงามลงตัว ดูไม่เบื่อ

เชิงผ้า

        เชิงผ้าเป็นลายโคมห้าสีชมพูอมม่วง สลับแถวกับลายโคมห้าสีน้ำตาลแดงขลิบฟ้าขาวนวล จัดวางอยู่ระหว่างแถบสีน้ำตาลแดง ที่มีลวดลายหมากจับเป็นองค์ประกอบเพิ่มสีสันสวยงาม

สีของผ้าชิ้นนี้

          ผ้าชิ้นนี้พื้นสีน้ำเงินอมฟ้า ประดับด้วยลวดลายหมากจับสีขาวนวล ตัดกับลวดลายลายจี้เพชรสีแดงไส้สีชมพูขาว และลวดลายโคมห้าสีม่วงขาวนวลสว่างตา ซึ่งสีที่ใช้ในการย้อมเป็นสีจากวัสดุธรรมชาติ ที่มีในท้องถิ่น การย้อมแต่ละครั้งจะได้สีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการปริมาณหรือขนาดของวัสดุที่ใส่ลงไปหรือสภาพอากาศ ฯลฯ ซึ่งควบคุมให้ได้สีตามต้องการได้ค่อนข้างยากมาก ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าผ้าไหมมัดหมี่สีนี้ จะมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น เพราะถ้าสั่งย้อมสีเดิมก็จะไม่สามารถย้อมได้เหมือนสีเดิมในครั้งแรกอีกเลย ผู้ที่ได้ครอบครองจึงเกิดความภาคภูมิใจ

บรรณานุกรม

ผ้าไหมมัดหมีลายหมากจับกงเก้า. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559. จากhttp://www.m-culture.in.th/album/146797


 

ผ้าไหมมัดหมี่ ลายนาคเชิงเทียน

 

http://esanwisdom.kku.ac.th

ลายผ้าไหม จังหวัดขอนแก่น     

ผ้าไหมมัดหมี่ ลายนาคเชิงเทียน


            ผ้าไหมมัดหมี่ ลายนาคเชิงเทียน  จัดแสดงอยู่ที่ศาลาไหมไทย วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

           ตั้งอยู่เลขที่172 ถนนแจ้งสนิท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ตั้งอยู่ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมาของลายผ้า

                ลายนาคเชิงเทียน  เป็นลายพญานาคซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ครองนครบาดาลมีตำนานกล่าวมาตั้งแต่ประเพณีโบราณ เป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อ สิ่งเคารพและตัวแทนของเทพเจ้า และมีความสวยงาม จึงนำมามัดเป็นลายหมี่ สัญลักษณ์ของเชิงเทียนจะเป็นของสูงที่ใช้สักการะบูชาในงานพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เมื่อนำมาทำเป็นผืนผ้าจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

ลักษณะของลวดลาย

                นาคเชิงเทียน เป็นลายมัดหมี่ที่มีรูปพญานาคสีน้ำตาลเข้มรอบตัวเป็นสีน้ำตาลทอง โอบเชิงเทียนสีน้ำตาลอ่อนข้างในเชิงเทียนสีชมพูขาวและมีไส้เทียนสีขาวนวลสว่างตาไว้ทั้งสองข้างอย่างลงตัว และมีลายหมากจับซึ่งเป็นลายโบราณเป็นองค์ประกอบ แลดูสง่างามเกิดความภาคภูมิใจสำหรับผู้ที่ได้สวมใส่

สีของผ้าชิ้นนี้

            ผ้าผืนนี้สีน้ำเงินอมฟ้า มัดหมี่ด้วยลวดลายนาคเชิงเทียน สีน้ำตาลเข้มตัดด้วยลวดลายเชิงเทียนสีน้ำตาลอมเหลือง และไส้เทียนสีขาวนวลทำให้แลดูสว่างเย็นตา สีที่ย้อมเป็นสีธรรมชาติ ซึ่งในการย้อมสีแต่ละครั้งจะได้สีที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปริมาณและขนาดของวัตถุดิบที่ใส่ลงไป หรือสภาพอากาศ ฯลฯ ซึ่งควบคุมให้ได้สีตามต้องการค่อนข้างยาก การให้สีแต่ละครั้งทำเพียงได้ครั้งเดียวเท่านั้น ผ้าแต่ละผืนจึงมีสีที่ไม่เหมือนกัน กล่าวได้ว่าผ้าที่ผลิตแต่ละครั้งมีเพียงผืนเดียวในโลกเท่านั้น

เชิงผ้า

              เชิงผ้าผืนนี้เป็นลายโคมห้าสีน้ำตาลขอบน้ำตาลทอง อยู่กลางระหว่างแถบสีเหลืองทองสลับน้ำเงินอมฟ้า บนแถบด้านบนเป็นรูปภูเขาสีน้ำตาลตัดขอบสีเหลืองทองเพิ่มความโดดเด่นสวยงามสวยงาม

บรรณานุกรม

ลายนาคเชิงเทียน. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559. จากhttp://www.m-culture.in.th/album/142491

การพัฒนาตัวชี้วัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานริมชายแดนโขงสู่ความยั่งยืน

วิตติกา ทางชั้น. (2557). การพัฒนาตัวชี้วัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานริมชายแดนโขงสู่ความยั่งยืน. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ

ที่มา: ฐานข้อมูลคลังปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Photo Gallery