ผ้าไหมมัดหมี่ ลายสร้อยดอกหมาก

13950946 927365414040211 82501492 o

http://esanwisdom.kku.ac.th/esandb/th/     ผ้าไหมมัดหมี่ : ลายสร้อยดอกหมาก

1010101010

ประวัติความเป็นมาของลายผ้า :ลายสร้อยดอกหมาก (Soi-dork-mahk) เป็นลายที่ดัดแปลงมาจากกงเจ็ด ซึ่งเป็นลายมัดหมี่ที่ประยุกต์จากสวิงหรือแหที่ชาวบ้านใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำมาหาเลี้ยงชีพ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตชุมชน การมัดแต่ละดอกจะมัด 7ลำโค้งลงมาหากันเป็น 1ดอก โอบลายให้เหมือนหางปลาซิวและมีการให้สีสันที่แตกต่างกันออกไปเป็นลายเล็กที่มีความละเอียดและต้องมีฝีมือที่ปราณีตจะได้ผืนผ้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นลายที่ได้รับความนิยมอีกลายหนึ่ง เพราะเป็นลายเล็ก ไม่เบื่อง่าย

ลักษณะของลวดลาย :เป็นลายกงเจ็ดสีชมพูโอบด้วยลายเส้นสีน้ำตาลทองเหมือนหางปลาซิว ทำให้สีสันดูโดดเด่นเน้นให้เห็นลายกงเจ็ดที่จัดวางเรียงอย่างชัดเจนสวยงามแสดงให้เห็นถึงความละเอียดและฝีมือที่ปราณีตของผู้เป็นช่างมัดหมี่

สีของผ้าชิ้นนี้ : ผ้าชิ้นนี้เป็นสีแดงอมชมพู มีลายกงเจ็ดสีชมพูอมม่วงระเรื่อเดูเย็นตา มีเส้นลายสีน้ำตาลทองโอบลายกงเจ็ดเน้นความคมชัดของลายกงเจ็ดบนพื้นสีแดงอมชมพู ซึ่งเป็นสีที่ย้อมธรรมชาติ ในการทอแต่ละครั้งจะมีการให้สีที่ไม่เหมือนกัน เพราะการให้สีแต่ละครั้งทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผ้าแต่ละผืนจึงมีสีไม่เหมือนกัน ความเข้มของสีขึ้นอยู่กับการผสมวัตถุดิบแต่ละครั้ง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าผ้าที่ผลิตแต่ละครั้งมีเพียงผืนเดียวในโลกเท่านั้น

เชิงผ้า :เชิงผ้าเป็นลายกงเจ็ดสีชมพูอมม่วงวางเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบปราณีต สวยงาม มีลายหมากจับสีขาวนวลตกแต่งเป็นองค์ประกอบทำให้ดูโดดเด่นน่ามอง

บรรณานุกรรม ผ้าไหมมัดหมี่ ลายสร้อยดอกหมาก สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 จาก,http://www.m-culture.in.th/album/142767/

 

Photo Gallery