ผ้าไหมมัดหมี่ ลายขอเขมร

13950946 927365414040211 82501492 o

 http://esanwisdom.kku.ac.th/esandb/th/                    ผ้าไหมมัดหมี่ : ลายขอเขมร 

332373

ประวัติความเป็นมาของลายผ้า :ลายขอเขมร (Khor-kha-men) เป็นตัวอย่างลายที่นำมาจากเขมรโบราณ จะมีขอ 4 มุม ที่ลวดลายของผืนผ้าจะประกอบด้วยลายโคมห้าและกงเจ็ด ซึ่งเป็นลายโบราณที่เกิดจากการประยุกต์เครื่องมือทำมาหาเลี้ยงชีพคือแห หรือสวิงนำมามัดเป็นลวดลาย มีความงดงามอ่อนช้อย และผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเห็นได้ชัดเจน
ลักษณะของลวดลาย: ลายขอเขมร (Khor-kha-men) ประกอบด้วยลายรูปตะขอสีม่วงขอบเหลืองทอง 4 มุม รอบลายกงเจ็ดสีเหลืองอมน้ำตาล มีลายโคมห้าเป็นองค์ประกอบเดินเส้นสีเหลืองทองเชื่อมต่อเป็นลวดลายสวยงามโดดเด่น

เชิงผ้า :เชิงผ้าเป็นลายกงเจ็ดสีม่วงขลิบเหลืองทองอยู่ระหว่างลายภูเขาสีเหลืองทอง ทำให้สีสันโดเด่นสวยงามสีของผ้าชิ้นนี้ : ผ้าชิ้นนี้เป็นสีน้ำตาลอมม่วง ตกแต่งด้วยลวดตะขอ 4 มุม มีลายกงเจ็ดสีเหลืองอมน้ำตาล มีลายโคมห้าที่ตกแต่งสีสันได้อย่างลงตัวเป็นองค์ประกอบซึ่งสีที่ย้อมเป็นสีธรรมชาติ การย้อมสีแต่ละครั้งจะได้สีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการปริมาณหรือขนาดของวัสดุที่ใส่ลงไป หรือสภาพอากาศ ฯลฯ ซึ่งควบคุมให้ได้สีตามต้องการได้ค่อนข้างยากมาก ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าผ้าไหมมัดหมี่สีนี้ จะมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น เพราะถ้าสั่งย้อมสีเดิมก็จะไม่สามารถย้อมได้เหมือนสีเดิมในครั้งแรกอีกเลย ผู้ที่ได้ครอบครองจึงเกิดความภาคภูมิใจ

บรรณานุกรม ผ้าไหมมัดหมี่ ลายขอเขมร สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 จาก,http://www.m-culture.in.th/album/142785/

Photo Gallery