ผ้าไหมลายพญานาค (Naka Pattern Silk)

        ชาวอีสานมีความเชื่อว่า นาค เป็นเจ้าแห่งงูทั้งหลายที่นำความสมบูรณ์มาให้แก่ชาวโลก กล่าวคือพญานาคเป็นผู้กำหนดฝน

ให้ตกต้องตามฤดูกาล ผู้ที่สามารถทอลายผ้าเป็นรูปพญานาคได้จะได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ 

และทอถวายพระในงานบุญต่าง ๆ เท่านั้น

 

nakasilk001