ผ้าไหมลายบุษบก (Busabok Pattern Silk)

      ชาวอีสานมีความเชื่อว่าบุษบกเป็นสถานที่ที่ผู้มีวาสนาหรือผู้มีบุญอาศัยอยู่ เช่น พระพุทธเจ้า พระเจ้าแผ่นดิน บุษบก เป็นมณฑปขนาดเล็ก

แต่ด้านข้างโปร่ง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีหรือเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุ เช่น พระพุทธรูป เป็นต้น

 

busaboksilk001