ผ้าไหมลายช้าง (Elephant Pattern Silk)

         ชาวอีสานเชื่อว่าถ้าใครได้สัมผัสกับช้างจะมีความรุ่งเรือง ทำมาค้าขายร่ำรวย มีหลักฐานมั่นคงฉะนั้น

จึงมีผู้นิยมนำช้างมาทำเป็นลายมัดหมี่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนการชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ดังเช่น พระเวสสันดร เป็นต้น

 

elephanesilk001

Photo Gallery