ผ้าไหมลายนกยูง (Peacock Pattern Silk)

      ลายนกยูงเป็นลายโบราณ ชาวอีสานนิยมนำลายนกยูงมาทำเป็นลายมัดหมี่ ด้วยเชื่อว่านกยูงเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงาม

ความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง จึงปรากฏอยู่ในลายมัดหมี่ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

 

peacocksilk001