Uncategorised

แหล่งสารสนเทศอื่น

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 08 มีนาคม 2559 03:57
 • เขียนโดย Administrator
 • ฮิต: 6080

โปรดคลิกเลือกชื่อแหล่งสารสนเทศที่ท่านสนใจ

ศาลเจ้าในจังหวัดขอนแก่น

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559 04:35
 • เขียนโดย Administrator
 • ฮิต: 2853

โปรดคลิกเลือกชื่อศาลเจ้าในจังหวัดขอนแก่นที่ท่านสนใจ

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า

ถ. รอบบึง อ. เมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น40000

โบสถ์ในจังหวัดขอนแก่น

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559 04:17
 • เขียนโดย Administrator
 • ฮิต: 4885

โปรดคลิกเลือกชื่อโบสถ์ในจังหวัดขอนแก่นที่ท่านสนใจ

คริสตจักรขอนแก่น

236/2 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร 04-3237-234
แฟกซ์ 04-324-3661

คริสตจักรประทีปขอนแก่น
169/103 ซ.เรือนจำ ถ.ประชาสโมสร
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-5803

 

 คริสตจักรบ้านไผ่
470/12 ถ. เอี่ยมประเสริฐ
ต.ในเมือง อ. บ้านไผ่
ขอนแก่น 40110
โทร 043-272164

มัสยิดในจังหวัดขอนแก่น

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559 04:18
 • เขียนโดย Administrator
 • ฮิต: 5247

โปรดคลิกเลือกชื่อมัสยิดในจังหวัดขอนแก่นที่ท่านสนใจ

มัสยิดกลางขอนแก่น

มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (คุ้มหนองคู)

 

จังหวัดในภาคอีสาน

 • หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559 02:58
 • เขียนโดย Administrator
 • ฮิต: 3631

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) มีจำนวน 20 จังหวัด ดังนี้

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

ชัยภูมิ

นครพนม

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

มหาสารคาม

มุกดาหาร

ยโสธร

ร้อยเอ็ด

เลย

ศรีสะเกษ

สกลนคร

สุรินทร์

หนองคาย

หนองบัวลำภู

อำนาจเจริญ

อุดรธานี

อุบลราชธานี

บึงกาฬ

Photo Gallery