จังหวัดในภาคอีสาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) มีจำนวน 20 จังหวัด ดังนี้

กาฬสินธุ์

ขอนแก่น

ชัยภูมิ

นครพนม

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

มหาสารคาม

มุกดาหาร

ยโสธร

ร้อยเอ็ด

เลย

ศรีสะเกษ

สกลนคร

สุรินทร์

หนองคาย

หนองบัวลำภู

อำนาจเจริญ

อุดรธานี

อุบลราชธานี

บึงกาฬ