ติดต่อ

Posted on

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 42001,46123-4 โทรสาร 043-202351 หมายเลขภายใน มข. 42001, 46123-4