ติดต่อ

Posted on

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 42001,46123-4
โทรสาร 043-202351
หมายเลขภายใน มข. 42001, 46123-4